Jak to działa?

Zrób tęczę u siebie
z Miłością!

W Polsce nie brakuje osób LGBT+, które mają pomysły i zapał do działania także poza największymi miastami. To właśnie tam ich praca jest najbardziej potrzebna.

To również tam najtrudniej o pieniądze.

Dlatego stworzyliśmy Fundusz „U Siebie”.

Wspieramy, wzmacniamy i animujemy lokalne społeczności osób LGBT+, przekazując pieniądze od tęczowych ludzi, dla tęczowych ludzi, na tęczowe sprawy.

Ekipa Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza

W Drugiej Edycji mikrogranty o łącznej wartości 63 470 zł otrzymały:

Jak to działa?

krok 1

Jesteś osobą LGBT+ w mniejszej/małej miejscowości i chcesz działać u siebie na rzecz innych osób LGBT+

krok 2

Masz pomysł, co trzeba zmienić i wiesz dlaczego, masz kilka osób wokół siebie do współpracy, tylko nie masz na to kasy

krok 3

Spisujecie pokrótce pomysł, piszecie kilka słów o swojej grupie/organizacji i wrzucacie do formularza

krok 4

Wasz wniosek przechodzi przez proces oceny i wyboru zgodnie z przyjętymi kryteriami

krok 5

Jeśli otrzymacie grant – cieszycie się, że możecie zmienić coś wokół siebie i działać razem z Miłością. Jeśli nie – już niedługo 2. Edycja!

krok 6

Działacie u siebie!

Zastanawiasz się kto i o jaki grant może się starać, jak i kiedy złożyć wniosek i kiedy to wszystko ma się wydarzyć?

Wszystkie informacje znajdziesz w sekcjach poniżej ↓

Możesz też ściągnąć wersję PDF, w której znajdziesz wszystkie zasady: ściągnij PDF

1. Kto może dostać kasę?

O kogo nam chodzi? O grupy i organizacje osób LGBT+ z mniejszych i najmniejszych polskich miejscowości

Możesz złożyć wniosek o pieniądze, jeśli:

•  działasz w grupie nieformalnej (np. kolektyw) prowadzonej przez osoby LGBT+* i macie w składzie przynajmniej 3 osoby pełnoletnie,

•  działasz w organizacji społecznej (stowarzyszenie lub fundacja) prowadzonej przez osoby LGBT+, która ma w statucie wprost zapisany cel wspierania osób LGBT+.

*Używamy skrótowca LGBT+ jako parasola dla wszystkich osób nieheteronormatywnych i nie-cispłciowych, czyli osoby homoseksualne, biseksualne, aseksualne, panseksualne, transpłciowe, niebinarne, interpłciowe oraz queer.

NIE wspieramy grup i organizacji, które:

 1. podważają jakiekolwiek prawa osób LGBT+, 
 2. podważają jakiekolwiek prawa osób z doświadczeniem migracji,
 3. podważają prawa do decydowania o własnym ciele, również reprodukcyjne, lub których działania stoją w sprzeczności z wartościami i celami Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Musisz też spełnić pięć warunków:

1.  chcesz wykorzystać Mikrogrant, żeby zacząć lub kontynuować pracę na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce,

2.  utożsamiasz się ze społecznością LGBT+ w Polsce,

3.  chcesz umówić się z nami, czyli Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, na długofalową współpracę na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce**,

4.  mieszkasz i działasz w grupie nieformalnej lub w organizacji zarejestrowanej w mieście poniżej 220 tys. mieszkańców – czyli każdej miejscowości oprócz: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Białegostoku, Katowic oraz Gdyni,

5.  twoja grupa lub organizacja chce działać w skali lokalnej lub regionalnej, a nie ogólnokrajowej.

**W Miłość Nie Wyklucza wierzymy, że nasza społeczność ma ogromną moc. Zależy nam też na tym, żeby poznawać się z grupami i organizacjami LGBT+ w całym kraju, pomagać sobie i uczyć się od siebie nawzajem. Fundusz “U Siebie” to świetna okazja, żeby nawiązać lub odświeżyć relacje i umówić się na współpracę w takiej formie, która będzie odpowiednia dla ciebie i twojej grupy. Możemy działać razem przy kampaniach społecznych, tworzeniu i publikacji materiałach edukacyjnych, organizacji wydarzeń i szkoleniach. Dlatego na początku współpracy w ramach Funduszu “U Siebie”, chcemy wzajemnie zobowiązać się do takiej długofalowej współpracy 🙂

2. Na co można dostać kasę?

Otwieramy Fundusz, żeby wspierać, wzmacniać i animować lokalne społeczności LGBT+

Będąc na miejscu, u siebie, najlepiej wiesz, na co najlepiej przeznaczyć pieniądze.

Szukasz inspiracji? Oto kilka przykładów. Być może potrzebujesz pieniędzy, żeby:

•   zorganizować spotkanie z ludźmi i wspólnie zebrać pomysły i obmyślić plany?

•   przeprowadzić diagnozę potrzeb, czyli sprawdzić czego potrzebują osoby LGBT+ w twojej okolicy?

•   sformować większą grupę osób, z którymi będziesz działać w swoim mieście lub regionie?

•   nawiązać relacje z ludźmi?

•  uzupełnić wiedzę i zdobyć umiejętności np. organizując warsztaty?

•   zakomunikować coś na zewnątrz np. w formie małej kampanii społecznej?

•   zorganizować wydarzenie dotyczące praw społeczności LGBT+, na przykład stoisko, demonstrację, happening?

•   sfinansować wydarzenie artystyczne lub sportowe, które zaangażuje społeczność LGBT+?

•   opracować i wydać publikację, która trafi do ludzi w twojej miejscowości lub regionie?

•   pomóc osobom, które działają już od jakiegoś czasu i są narażone na wypalenie aktywistyczne?

Chcesz połączyć kilka pomysłów z listy albo masz zupełnie inny pomysł? Nie ma problemu. Czekamy na twoją propozycję z otwartymi głowami 🙂

Ważne: z Mikrograntu możesz sfinansować wszystkie potrzebne do realizacji koszty rzeczowe, usługi i wynagrodzenia.

Przy przyznawaniu Mikrograntów priorytet dajemy inicjatywom i działaniom, które:

•   mają wspierać lokalną lub regionalną społeczność LGBT+,

•   mają wzmacniać lokalny aktywizm na rzecz osób i społeczności LGBT+,

•   mogą być kontynuowane, jeżeli będzie taka potrzeba,

•   są prowadzone na rzecz osób innych niż cispłciowi mężczyźni,

•   podejmujące tematykę lub starają się jakoś odpowiadać na wykluczenie ekonomiczne, transportowe i cyfrowe oraz dyskryminację na tle etnicznym lub ze względu na niepełnosprawność – w odniesieniu do społeczności LGBT+.

Jeżeli Twój pomysł nie wpisuje się w powyższe priorytety, nie oznacza to, że nie może otrzymać Mikrograntu! To po prostu jedno z kryteriów, którymi będą oceniane wszystkie pomysły.

usiebieAsset 2samatecza

Mikrograntów NIE przyznajemy na:

 • Organizację lub współorganizację Marszów Równości lub wydarzeń im towarzyszących.
  Marsze mają dziś wsparcie społeczności i organizacji w Polsce, a środki z Funduszu „U Siebie” chcemy skierować w te miejsca i na te inicjatywy, które nie są jeszcze tak szeroko rozpoznane i wspierane. Jeśli jesteś z organizacji maszerującej, możesz wnioskować o pieniądze na działania inne, niż sam Marsz.
 • Organizację pomocy prawnej.
  Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia i nie masz pieniędzy, sprawdź, co oferuje nasz Fundusz Prawo Nie Wyklucza.
 • Działania czysto pomocowe (np. wsparcie psychologiczne, rzeczowe, bytowe).
  Zależy nam na tym, żeby działania pomocowe dla osób LGBT+ były prowadzone skutecznie i odpowiedzialnie, a to wymaga – niestety – większych kwot, niż nasze Mikrogranty. Pomaganie wymaga też specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a my wolimy, żeby Mikrogranty były łatwo dostępne.
 • Aktywności związane z działalnością partii politycznych lub ich młodzieżówek.
  W Miłość Nie Wyklucza pracujemy na rzecz zmiany społecznej, przez co nasze działania mają wymiar polityczny, ale chodzi o rzecznictwo, a nie popieranie konkretnych partii. Wolimy, żeby tak zostało, bo politycy i partie przychodzą i odchodzą, a Miłość jest zawsze na miejscu 🙂

3. Jak, kiedy i o co aplikować?

Kilka podstawowych i superważnych informacji

4. Jak będą oceniane wnioski?

Na 100% przez osoby, którym zależy na tym, aby wzmocnić lokalną obecność działań LGBT+

1.

Wszystkie wnioski, które trafią do nas w terminie, przejdą najpierw ocenę wstępną.

Sprawdzimy, czy składające je organizacje i grupy oraz wskazane we wniosku cele spełniają nasze kryteria. Jeśli we wniosku będzie brakować jakiejś informacji lub będziemy mieć jakieś wątpliwości i pytania, skontaktujemy się telefonicznie lub mailem z osobami kontaktowymi – bądźcie wtedy dostępni i dostępne.

Ocenę wstępną prowadzi zespół Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, a jej wyniki ogłaszamy publicznie.

Od oceny wstępnej nie przewidujemy możliwości odwołania.

2.

Wnioski, które przeszły ocenę wstępną, trafią do oceny końcowej.

Ocenę tę przeprowadza Grupa Ekspercka, która składa się z osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem na temat lokalnych działań na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce oraz osób z zespołu Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

3.

Na ocenę końcową wpłynie to, czy zaproponowane działania:

 • wpisują się w priorytety Funduszu,
 • są realizowalne przy potencjale danej grupy lub organizacji,
 • uwzględniły potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zaangażowanym osobom,
 • są racjonalne pod względem kosztów,
 • tworzą spójną, logiczną całość.

Dodatkowe kryteria oceny końcowej:

 • różnorodność geograficzna przyznawanych Mikrograntów,
 • różnorodność tematyczna przyznawanych Mikrograntów,
 • wpływ zaplanowanych działań na sytuację społeczności LGBT+,
 • potencjał na długofalową współpracę wnioskującej grupy lub organizacji ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza,
 • trwałość efektów proponowanych działań.

4.

Na podstawie oceny Grupy Eksperckiej zespół Stowarzyszenia ułoży listę rankingową.

Zespół przekaże listę Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd może zmienić kolejność na liście rankingowej tylko, jeśli będzie to ważne ze względu na wartości i cele Stowarzyszenia. Musi też uzasadnić swoją decyzję.

5.

Grupy i organizacje, których wnioski otrzymają najwyższe oceny, zostaną zaproszone do podpisania umowy na realizację zaproponowanego działania i przekazania Mikrograntu.

Informacja o wynikach Pierwszej Edycji Mikrograntów „U Siebie” zostanie ogłoszona publicznie.

Od oceny końcowej nie przewidujemy możliwości odwołania.

6.

Na każdym etapie wyboru inicjatyw zastrzegamy sobie jako Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza prawo do dodatkowej weryfikacji wniosków oraz wnioskujących grup i organizacji.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odrzucenie wniosku nawet po etapie oceny wstępnej.

5. Jak realizować Mikrogrant?

Kilka pytań i odpowiedzi dotyczących tego, co się będzie działo po uzyskaniu Mikrograntu

Okres od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. to czas na twoje działania.  Oczywiście możesz też zaplanować krótszy harmonogram i zacząć później i/lub skończyć wcześniej.

Chcemy być w stałym kontakcie ze wszystkimi organizacjami i grupami, które otrzymają Mikrogranty. Będziemy wam zatem kibicować i pomagać tam, gdzie to potrzebne. W miarę możliwości będziemy chcieli was odwiedzić, porozmawiać, albo zrobić zdjęcia, żeby podzielić się waszymi opowieściami szerzej. Sprawdzimy też, czy macie ochotę poznać się z innymi ekipami, które otrzymały Mikrogranty i jeśli będzie taka wola, zorganizujemy spotkanie.

W Miłość Nie Wyklucza wierzymy, że nasza społeczność ma ogromną moc. Zależy nam też na tym, żeby poznawać się z grupami i organizacjami LGBT+ w całym kraju, pomagać sobie i uczyć się od siebie nawzajem. Fundusz “U Siebie” to świetna okazja, żeby nawiązać lub odświeżyć relacje i umówić się na współpracę w takiej formie, która będzie odpowiednia dla ciebie i twojej grupy. Możemy działać razem przy kampaniach społecznych, tworzeniu i publikacji materiałach edukacyjnych, organizacji wydarzeń i szkoleniach.

Chcemy, żeby pieniądze były wydane jak najlepiej z myślą o społeczności LGBT+. Dlatego tak ważne jest dobre przemyślenie celów i diagnozy już na etapie pisania wniosku. Jeśli w trakcie pracy uznasz, że jednak musisz coś zmienić, daj nam znać. Razem spojrzymy na wyznaczone przez ciebie cele i pomyślimy nad zmianami.

Chcemy rozliczać Mikrogranty patrząc na produkty i rezultaty, czyli działania i ich efekty. Poprosimy cię więc o napisanie krótkiego podsumowania, w którym opiszesz, co zrobiła twoja grupa lub organizacja i podsumujesz, które z zaplanowanych we wniosku celów udało się wam osiągnąć. Nie będziemy też prosić o pełną dokumentację finansową – nie musisz przesyłać nam każdego rachunku i faktury. Poprosimy tylko o podsumowanie wydatków, czyli opis tego, na co zostały wydane pieniądze. Rozliczenie każdego Mikrograntu traktujemy jako okazję do zdobywania wiedzy o tym, jakie potrzeby ma nasza społeczność i jak można na nie odpowiadać. Podsumowanie ułatwi nam też docenienie i pokazanie pracy twojej grupy lub organizacji szerszej społeczności LGBT+ w całym kraju.

Na zakończenie chcemy spotkać się (przynajmniej online) w gronie wszystkich grup i organizacji, które otrzymały Mikrogranty, żeby poświętować, wymienić się wnioskami i podsumować nie tylko osiągnięcia, ale też to, czego nie udało się zrobić. Traktujemy to jako okazję do uczenia się, ale też świętowania naszej społeczności.

6. Harmonogram Drugiej Edycji

9 – 23 stycznia 2024

(23 stycznia do 23:59) złóż wniosek za pomocą formularza

26 stycznia 2024

ogłaszamy wyniki oceny wstępnej

31 stycznia 2024

ogłaszamy wyniki oceny końcowej

1 lutego – 14 lutego 2024

odzywamy się do inicjatyw, które dostaną Mikrogrant, żeby ustalić szczegóły, podpisać umowy i umówić się na współpracę

15 lutego – 30 kwietnia 2024

to czas na twoje działania w ramach Mikrograntu

7. Inne ważne informacje

1.

Na stronie usiebie.mnw.org.pl będziemy w razie potrzeby publikować dodatkowe informacje dotyczące naboru i zasad – w sekcji FAQ. Będziemy starali się np. doprecyzować pojęcia, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dlatego zaglądaj od czasu do czasu na tę stronę!

2.

Wszelkich informacji w sprawie Mikrograntów udzielamy przede wszystkim mailowo – w razie pytań i wątpliwości pisz na usiebie@mnw.org.pl.

Pamiętaj, że treść odpowiedzi nie zawsze zapisuje się w trakcie wypełniania. Jeśli chcesz przygotować sobie odpowiedzi wcześniej i potem przekleić je do formularza, możesz pobrać ten PDF. Pamiętaj, żeby potem wypełnić formularz – plik PDF nie jest zgłoszeniem!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Maks. 10 słów
Maks. 10 słów
Czy grupę/organizację tworzą i zarządzają nią w większości osoby LGBT+?
Czy, w przypadku grupy nieformalnej, macie w składzie co najmniej trzy osoby pełnoletnie?
Czy Wasza organizacja ma ambicje działania lub już działa w skali ogólnopolskiej?
Czy chcecie, jako grupa lub organizacja, umówić się ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza na długofalową współpracę na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce?
Maks. 400 słów
Maks. 400 słów. To miejsce na opisanie tego, co chcecie zrobić. Jakie są potrzeby, na które odpowiecie swoim działaniem i skąd wiecie, że są właśnie takie? Co zamierzacie zrobić w ramach otrzymanego Mikrograntu? Kiedy i gdzie chcecie działać? Z kim będziecie pracować lub do kogo będziecie kierować swoje działania? Ile osób zaangażujecie w zaplanowane działania?
Maks. 400 słów. Opiszcie swoje motywacje – dlaczego akurat takie działanie i taki pomysł? Napiszcie jaki cel chcecie osiągnąć w skali lokalnej, w której będziecie działać. A co chcecie zmienić swoim działaniem w otaczającej Was lokalnej rzeczywistości? W jaki sposób wzmocniona zostanie lokalna społeczność LGBT+?
Maks. 200 słów. Bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, a czasami wręcz prawne osób uczestniczących w aktywizmie osób LGBT+ na rzecz naszej społeczności jest dla ekipy Miłości niezwykle ważne. W naszej codziennej pracy jest wręcz priorytetem. Dlatego zastanówcie się, czy w przypadku zaplanowanych przez Was działań występują jakieś ryzyka i niebezpieczeństwa. Jeżeli tak, opiszcie je pokrótce wraz z informacją, jak zamierzacie im przeciwdziałać.
Maks. 400 słów
Maks. 100 słów
W imieniu ww. grupy lub organizacji składając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów przeprowadzenia 1. Edycji Mikrograntów w ramach Funduszu „U Siebie” zgodnie z polityką prywatności Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
1. Dane kontaktowe
2. Kilka słów o Was
3. Wasz pomysł na działanie „U Siebie” w ramach Mikrograntu
4. Wasze motywacje do tego konkretnego działania i co chcecie nim osiągnąć
5. W jaki sposób zamierzacie zadbać o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w Wasze działania?
6. Na co planujecie wydać pozyskany z Funduszu „U Siebie” Mikrogrant?
7. Jeżeli chcecie dodać coś jeszcze do Waszego wniosku, to tu jest na to miejsce 😊

W Pierwszej Edycji mikrogranty o łącznej wartości 19,5 tys. zł otrzymały:

O Miłości i wartościach

O przekazywaniu pieniędzy tam, gdzie są najbardziej potrzebne, ponieważ jest ich najmniej, czyli do mniejszych i najmniejszych miejscowości w Polsce, marzyliśmy w Miłość Nie Wyklucza od lat. Mocną inspiracją był dla nas Fundusz Feministyczny. Planować zaczęłyśmy jeszcze w 2018 roku, odwiedzając organizacje i grupy LGBT+ poza Warszawą, prowadząc rozmowy o tym, czego tam potrzeba. W międzyczasie wydarzyło się bardzo dużo – rządowa nagonka na naszą społeczność, pandemia… Tymczasem Fundusz „U Siebie” dojrzewał w naszych marzeniach i właśnie stał się rzeczywistością!

Stworzyliśmy „U Siebie”, chcąc:

 • żeby był to stały element polskiej rzeczywistości LGBT+ (dlatego już mamy przygotowane środki na 2. Edycję i będziemy organizować kasę na kolejne!),
 • żeby pieniądze oferowane na działania “U Siebie” były do wydania tylko i wyłącznie przez osoby LGBT+ – chcemy upodmiotowienia również ekonomicznego działań na rzecz naszej społeczności przez naszą społeczność,
 • żeby pieniądze z Funduszu były dostępne – czyli, żeby można było łatwo o nie wnioskować – nie trzeba było być super doświadczoną organizacją, żeby sięgnąć po Mikrogrant,
 • żeby Fundusz szerzył wartości i cele Miłości,
 • żeby osoby i grupy działające w ramach Mikrograntów czuły się częścią społeczności Miłości i razem z Ekipą Miłości zmieniały świat szerzej, mogąc działać nie tylko w ramach Mikrograntów, ale również po prostu działać z Miłością na rzecz wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej i nie tylko,
 • żeby Fundusz był cały czas wzajemnym poznawaniem się i nauką tego, jak najlepiej działać na rzecz osób i społeczności LGBT+, to znaczy, żeby formuła Funduszu rozwijała się z czasem, była testowana i mądrze dostosowywana do rzeczywistości (dlatego już teraz wiemy, że 2. Edycja będzie nieco inna!)
 • żeby Strategia Miłości z 2015 roku, w której budowanie i wzmacnianie społeczności LGBT+ w Polsce jest jednym z kluczowych elementów, rozwinęła skrzydła szerzej i w tym kierunku.

Skąd mamy kasę na Fundusz „U Siebie”?

Fundusz „U Siebie” jest zszywany z rozmaitych środków.

Część środków Funduszu zawsze stanowić będą pieniądze przekazane przez Was, osoby LGBT+ i sojusznicze jako darowizny na rzecz Miłość Nie Wyklucza. Dlatego, jeżeli zależy ci na wspieraniu osób LGBT+ tam, gdzie jest najtrudniej, po prostu dorzuć się na stronie wspieram!

Oprócz tego na pulę środków Pierwszej Edycji „U Siebie” składa się darowizna od kolektywu muzycznego Oramics – jej kwota to wynik wsparcia dla społeczności LGBT+, którego można było udzielić kupując składankę Total Solidarity. Dziękujemy! Szczególne podziękowania dla DJ-a Kajetana Łukomskiego, czyli Avtomata. Kajetana możecie kojarzyć również z publikacji Miłości: Mówię jak jest.

Pula środków Drugiej Edycji „U Siebie” będzie natomiast uzupełniona środkami z Dotacji Instytucjonalnej w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Co więcej, wynagrodzenie osoby, która w Ekipie Miłości ma wśród swoich zadań opiekę nad Funduszem, jest opłacane również częściowo z tego źródła.

Chcesz doszyć swój kawałek do Mikrograntów? Dorzuć się tu: https://wspieram.mnw.org.pl/!

Pierwsza Edycja Funduszu „U Siebie” jest możliwa dzięki osobom wspierającym finansowo Miłość Nie Wyklucza, darowiźnie od kolektywu Oramics i wsparciu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Druga Edycja Funduszu „U Siebie” jest możliwa dzięki osobom i podmiotom wspierającym finansowo Miłość Nie Wyklucza i wsparciu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Hej! Nasza strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w dokumencie opisującym naszą politykę prywatności.